ProjektyHelp


Rozšíření centrálního informačního systému

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
TRP 2005 určený k zavedení centrálního vědeckovýzkumného informačního systému jako součásti Univerzitního informačního systému.
Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Ústav pro informační systém (CP)
Identifikace projektu:
219/2005 - 1e
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
spoluřešitelka
řešitel
spoluřešitel
Mgr. Petr Dadákspoluřešitel


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Rozšíření centrálního informačního systému navazuje.

Identifikace
Název projektu
StavGarant projektu
65/2002 - II, 33/2003 - 6aobhájený
obhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Rozšíření centrálního informačního systému (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
136/2006 - 4a | TR960181
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
609/2006 - 4a,c | TR960271
Integrace eLearningového systému do UIS
obhájený

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutýzamítnutýzrušený
zrušený