Projekty


Rozšíření centrálního informačního systému

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:TRP 2005 určený k zavedení centrálního vědeckovýzkumného informačního systému jako součásti Univerzitního informačního systému.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav pro informační systém (CP)
Identifikace projektu:219/2005 - 1e
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Tereza Kutínováspoluřešitelka
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.řešitel
Ing. Tomáš Procházkaspoluřešitel
Mgr. Petr Dadákspoluřešitel


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Rozšíření centrálního informačního systému navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
65/2002 - II, 33/2003 - 6aIntegrace Univerzitního informačního systému do života univerzityobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Univerzitní informační systém MZLU v BrněobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Rozšíření centrálního informačního systému (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
136/2006 - 4a | TR960181Rozvoj IT infrastruktury a služeb univerzityobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
609/2006 - 4a,c | TR960271Integrace eLearningového systému do UISobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený