Projekty


Containment of Sharka virus in view of EU-expansion

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:SharCo is aimed at helping the EU face the accession of Member States known as endemic of Sharka disease by providing the EU with tools such as marker-assisted selection, PPV resistant plant materials, guidelines, warning systems, decision-support system. On that purpose, the project will, in the field of epidemiology, identify driving factors of PPV spread and diversification and develop novel and highthrough-put detection systems warning sharka outbreaks. In the field of genetics, it will provide molecular markers for the implementation of marker assisted selection of PPV resistant fruit varieties. In the field of biology, we will assess innovative biotechnological approaches to broaden resistance to PPV in different fruit tree species. Finally, in order to develop a PPV outbreak management, we will elaborate i) guidelines for endusers and policy makers concerning cultivation and risk management, ii) an early warning system coupled with a decision support system. All knowledge and tools developed by the project will be widely disseminated all over Europe with special attention made to PPV endemic countries.
Druh projektu:RP EK (Rámcové programy EK)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:204429
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2008
Datum ukončení projektu:30. 06. 2012
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Dr. Ing. Boris KrškaOdpovědný řešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Spoluřešitel

Seznam podprojektů

Následující tabulka obsahuje podprojekty projektu Containment of Sharka virus in view of EU-expansion.

IdentifikaceNázev podprojektuStav projektuGarant projektu
7E08071Sharka Containment - MšmtIng. Tomáš Nečas, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený