Projekty


Úloha vnitrobuněčné kompartmentace reverzibilní O-glukosylace v regulaci hladin aktivních forem cytokininů

Garant: Nagavalli Subbanna Kiran, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vnitrobuněčná lokalizace cytokininových (CK) metabolických drah hraje klíčovou roli v určování hladin aktivního hormonu. Nadprodukce kukuřičné β-glukozidázy Zm-p60.1, enzymu zodpovědného za uvolňování aktivních CK ze zásobních O-glukosidů, vede k narušení metabolismu zeatinu. Vzhledem k této biologické funkci lze Zm-p60.1 použít jako nástroj k bližšímu objasnění vnitrobuněčná kompartmentace reverzibilní konjugace CK. Lze očekávat, že analýza fenotypu transgenních tabákových rostlin s nadprodukcí různých subcelulárních variant Zm-p60.1 a kříženců transgenních rostlin s nadprodukcí Zm-p60.1 a ZOG1 (Phaseolus zeatin-O-glukosyltransferáza) přinese řadu zásadních informací týkajících se mechanismu ustavování rovnováhy hladin aktivních CK na buněčné úrovni. Cílem projektu je rovněž příprava a následná fenotypová analýza transgenních rostlin Arabidopsis s inducibilní overexpresí Zm-p60.1. Tento modelový systém je, rovněž vzhledem ke znalosti celé řady vhodných markerů, vhodným doplněním výsledků získaných u transgenního tabáku.
Druh projektu:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)
Identifikace projektu:204/09/P289
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:GP204/09/P289
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Nagavalli Subbanna Kiran, Ph.D.řešitel