ProjektyHelp


Využití mikrosatelitních markerů pro určení genetické diverzity v různých populacích dravců

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekty zaměřené na genetickou diverzitu zvířat zahrnují zjištění genetické struktury, variability a dalších charakteristik, které umožňují další studium vztahů uvnitř a mezi populacemi. Používají se různé genetické markery, nejběžněji mikrosatelity. Cílem tohoto projektu je zhodnotit genetickou diverzitu a variabilitu u populací volně žijících dravců a u dravců chovaných v zajetí v záchranných stanicích nebo pro sokolnické účely pomocí 10 ti mikrosatelitních markerů. Konkrétní získaná data (databáze) a zpracovaná metodika můžou být použity pro další výzkumné činnosti a sloužit tak i jako modelový nástroj pro další druhy ptáků.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:
DP 4/2009
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2009
Datum ukončení projektu:
30. 11. 2009
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Garant projektu
Ing. Marta Bryndová, Ph.D.Odpovědný řešitel


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Využití mikrosatelitních markerů pro určení genetické diverzity v různých populacích dravců (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
IP 13/2010
obhájený
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušenýzrušený