Projekty


Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy

Garant: doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracovisko:Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0