Projekty


Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy

Garant: doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Multimediální studijní materiály pro jednodenní pedologické výukové trasy
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Stav projektu:
Podaný
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0