Projekty


Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu

Garant: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel
garant