Projekty


Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Žižkův vrch na LS Česká Lípa

Garant: Ing. Martin Ernst, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
GS LČR (Grantová služba Lesy ČR)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
OS480111
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 01. 2011
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
10


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Žižkův vrch na LS Česká Lípa navazuje.

Identifikace
Název projektuStavGarant projektu
02/04/05Etapa 4. Rizika rozpadu smrkových porostů v oblasti pahorkatin a vysočin - 02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěře
řešený


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Žižkův vrch na LS Česká Lípa (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek
řešený
Ing. Martin Ernst, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešenýukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazenýzamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený