Projekty


Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční migrace losa evropského v oblasti LS Vyšší Brod

Garant: Ing. Martin Ernst, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:GS LČR (Grantová služba Lesy ČR)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:OS480811
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 09. 2008
Datum ukončení projektu:27. 10. 2011
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:2


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční migrace losa evropského v oblasti LS Vyšší Brod navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
02/04/05Etapa 4. Rizika rozpadu smrkových porostů v oblasti pahorkatin a vysočin - 02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěřeřešenýprof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený