ProjektyHelp


Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční migrace losa evropského v oblasti LS Vyšší Brod

Garant: Ing. Martin Ernst, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
GS LČR (Grantová služba Lesy ČR)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
OS480811
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 09. 2008
Datum ukončení projektu:
27. 10. 2011
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
2


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční migrace losa evropského v oblasti LS Vyšší Brod navazuje.

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
02/04/05
řešený
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazenýzamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený