ProjektyHelp


Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční migrace losa evropského v oblasti LS Vyšší Brod

Garant: Ing. Martin Ernst, Ph.D.


Základní informace   
Pracovníci
   
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční migrace losa evropského v oblasti LS Vyšší Brod".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
PracovištěTelefon
Kancelář
AÚOLM LDF+420 545 134 107
BA04N4052 (B4.52)
Mgr. Lenka Putnová, Ph.D.
M
ÚMFGZ AF [vynětí]
+420 545 133 379
BA01N4072 (A4.72)
Ing. Jarmila Korcová
Ř
LDF D-LI-MYSL komb [přerušeno]+420 545 134 107
BA04N4052 (B4.52)
Ing. Jiří Švanda
Ř
LDF D-LI-TMLD [ukončeno]
+420 545 134 108
BA04N2014 (B2.14)
Ing. Jaroslav Kliment
H
LDF D-LI-MYSL [ukončeno]+420 545 134 112
BA04N2018 (B2.18)
Ing. Jan PoláčekH
LDF N-LI-LI [ukončeno]

Legenda
Role:
A
administrativa
M
metodický řešitel
Ř
řešitel
H
pomocník
P
pozorovatel