Projects


Innovation of subject Trade Operations by modul "Retailing"

Supervisor: Ing. Marek Záboj, Ph.D.


Basic information
   
Workers   Time schedule   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavním cílem navrhovaného projektu je inovace obsahu předmětu Obchodní operace I o jedno z aktuálních témat v oblasti obchodu i celého národního hospodářství, a sice "Retailing". Důvodem výběru dané problematiky je rozšíření a prohloubení znalostí studentů o maloobchodu a následně zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. V současné době totiž jednak roste podíl samotného obchodu na HDP nejen v ČR, ale i celé EU a jednak především oblast maloobchodu žádá odborníky s potřebnou kvalifikací. Retailing je pojem, který v posledních letech nabývá nového významu v souvislosti se změnami v nákupním chování spotřebitelů a možnostmi využití informačních technologií, což se příznivě odráží ve zvyšování produktivity a efektivnosti obchodně-provozních operací. Dílčím cílem projektu je příprava studijních materiálů jak v tištěné, tak elektronické podobě. S využitím prezentačních aplikací dojde jednak ke zvýšení atraktivity a názornosti výkladu a jednak ke zvýšení flexibility celého učebního textu, který je nutno průběžně aktualizovat v souvislosti s novými metodami, přístupy a podmínkami ve sledované oblasti. K úspěšnému dosažení těchto cílů rovněž přispěje již navázaná spolupráce řešitele se zástupci maloobchodních-retailingových firem, případně s jejich dodavateli (Globus, MS Brněnka, Delta pekárny, Hamé Babice) a zainteresovanými institucemi, ve kterých je pracoviště řešitele řádným členem, jako je např. Svaz obchodu a cestovního ruchu a European Retail Academy.
Kind of project:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Department:Department of Marketing and Trade (FBE)
Project identification:
1732/2009
Project status:
In progress
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:
31. 12. 2009
Number of workers in the project:
1
Number of official workers in the project:
0