Projects


Mezinárodní konference - Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva

Supervisor: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová


Basic information
   
Workers
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Konference je zaměřena na problematiku realizace moderních staveb ze dřeva v tuzemsku i zahraničí, možnosti zajištění požární odolnosti u dřevostaveb, vady dřevostaveb vzniklé v důsledku chyb při návrhu a realizaci, nové legislativní a normativní požadavky na stavebně truhlářské výrobky.
Kind of project:
VZ (Výzkumný záměr)
Department:Department of Wood Processing Technologies (FFWT), Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny
Project status:
In progress
Project start date :
01. 04. 2008
Number of workers in the project:
10
Number of official workers in the project:
10

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Vědecký výbor
Vědecký výbor
Ing. Petr HamšíkOrganizační garant
Organizační výbor
Organizační výbor
řešitel, Vědecký výbor
Ing. Jaroslav PejzlOrganizační výbor
doc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský
Organizační výbor
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.Vědecký výbor
Vědecký výbor