Projects


Centrum e-techniků

Supervisor: Ing. Tomáš Majer


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt Centrum e-techniků je zaměřen na tvorbu e-learningových kurzů a opor pro studijní programy a jejich předměty ze všech 5 fakult MZLU v Brně v prezenční a kombinované formě studia, která bude prostřednictvím tohoto projektu aktivně rozvíjena. V budoucnu lze také počítat se vznikem distanční formy studia. Díky aktivitám centra e-techniků už učitelé nebudou nuceni do pro ně nepřirozené role odborníků přes ICT technologie. Stanou se autory a garanty obsahové stránky e-learningových kurzů a pro jejich vlastní vytváření budou mít k dispozici pracovníky s technickými znalostmi a schopnostmi realizovat kurz po stránce IT. Studenti tak budou mít k dispozici e-learningové kurzy zpracované na vysoké profesionální úrovni jak po stránce obsahové, tak po stránce jejich technického provedení. V průběhu 3 let realizace projektu vznikne celkem 70 e-learningových kurzů (60 MZLU v Brně/ 10 BIBS), do jejichž přípravy se zapojí cca 100 učitelů (90/10) a využívat je bude 3 150 studentů (2700/450).
Kind of project:OP (Operační programy)
Department:
Institute for Information System (CUD)
Project status:
In preparation
Project start date :
01. 07. 2009
Project close date:
30. 06. 2012
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:
0