Projekty


Structure and function of the Quercus-Loranthus complex regarding to potential suppression of the important oak crown killer

Garant: prof. Ing. Jan Čermák, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Duby jsou jednou z hlavních dřevin České republiky. Základní hypotéza navrhovaného projektu vychází z následujících myšlenek: příčiny chřadnutí dubů jsou v současné době aktuální otázkou lesního hospodářství. V důsledku změn klimatu nyní dochází k šíření nových chorob, které budou v budoucnu hrát významnou roli při ekonomickém zhodnocení lesních porostů.
Druh projektu:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracovisko:Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Identifikácia projektu:GA526/08/1050
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:GA526/08/1050
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:18


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt Structure and function of the Quercus-Loranthus complex regarding to potential suppression of the important oak crown killer (tematicky, myšlienkovo).

IdentifikáciaNázov projektuStavGarant projektu
04/01/05Etapa 1. Hodnocení stavu lesního ekosystému jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny - 04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochranyprof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený