ProjektyHelp


Vliv zkrmování lněného semene a lněného oleje na složení mastných kyselin ve žloutku, kvalitu vajec a užitkovost slepic

Garant: doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
N-3 polynenasycené mastné kyseliny (n-3 PUFA) mají velký význam pro zdraví člověka především jako preventivní faktor proti kardiovaskulárním chorobám. Mezi tyto mastné kyseliny (MK) patří jednak dokosahexaenová a eikosapentaenová, ale nezanedbatelný příznivý účinek má také kyselina linolenová. Spotřeba přirozených zdrojů těchto MK (ryb a mořských živočichů) je v ČR velmi nízká, proto předkládaný projekt navrhuje zvýšení příjmu těchto MK (především linolenové) konzumaci vajec o tyto MK obohacených. Spotřeba vajec v ČR je poměrně vysoká a zvýšení obsahu n-3 PUFA MK lze dosáhnout zařazením lněného semene či lněného oleje do krmné směsi slepic. Cílem projektu je zjistit zvýšení obsahu n-3 PUFA MK ve vejcích po zkrmování lněného semene a lněného oleje a také vyhodnotit jeho vliv na užitkovost (snášku, hmotnost vajec, spotřebu krmiva), kvalitu vajec (kvalita skořápky, bílku a žloutku) a na senzorickou kvalitu vajec. Senzorické hodnocení a obsah MK by byl zjišťován jak u čerstvých vajec tak u vajec skladovaných a termicky upravených. Zároveň by byla sledována antioxidační stabilita vajec a charakteristiky vnitřního prostředí slepic. V případě schválení projektu budou výsledky očekávány k datu 31.12.2011 a budou zveřejněny jednak na internetu a jednak formou bezplatné metodiky.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF), Ústav technologie potravin (AF), Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF), Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0