Projekty


Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními

Garant: doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Předmětem řešení projektu je stanovit kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách na základě vyhodnocení klimatických, pedologických a morfologických vlastností vybraného území. Experimentálně bude měřena účinnost stávajících větrolamů v území. Zjištěné informace budou použity pro vývoj modelu ke stanovení účinnosti biotechnických opatření proti větrné erozi v prostředí geografického informačního systému. Pomocí tohoto modelu bude následně možno efektivně hodnotit a modelovat účinnost stávajících i navrhovaných biotechnických opatření proti větrné erozi.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikácia projektu:QH82099
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:QH82099
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9
Počet výsledkov projektu:60

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. František Toman, CSc.další řešitel
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.odpovědný řešitel
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.další řešitel
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.další řešitel
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.řešitel
Yvona Bundálkovádalší pracovník
Ing. Tomáš Středa, Ph.D.další řešitel
Bc. Ing. Vladan Jarešdalší pracovník
Ing. Bronislava Spáčilová, Ph.D.další pracovník