Projekty


Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:172/2009
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:30. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.spoluřešitel
Mgr. Kristina Civáňová, Ph.D.spoluřešitel
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.řešitel