Projekty


Rozvoj laboratoře agrogenomiky pro tvůrčí činnost vysokoškolských studentů

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace
         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:
172/2009
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:30. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.spoluřešitel
spoluřešitel
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
řešitel