Projekty


Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000

Garant: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zhodnotit stav biodiverzity populací evropsky významných druhů rostlin a živočichů v biotopech nízkých a středních lesů a lužních lesů v ČR a navrhnout management těchto biotopů v zájmu cílů soustavy Natura 2000. V rámci projektu bude provedena analýza významu lesů výmladkového původu, včetně lesů nízkých, středních a lužních lesů z hlediska biodiverzity a návrh hospodářských postupů v těchto ekosystémech. Cílový management vybraných druhů organismů bude vyjádřen modelem hospodaření v konkrétních ekosystémech. Návrh projektu se hlásí především k základnímu cíli "Zastavit pokles biologické rozmanitosti", jehož indikátorem je procento ohrožených rostlinných a živočišných druhů (viz zadávací dokumentace, str. 5), jako jedné ze základních priorit 7. RP.
Druh projektu:Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Lesnická a dřevařská fakulta
Identifikácia projektu:SP/2d4/59/07
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:SP/2D4/59/07
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:27
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:195