ProjektyHelp


Revize normy ČSN 01 3610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu

Garant: Ing. Josef Pacovský, Ph.D.


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Jedná se o revizi normy za účelem slazení stylu kreslení a kótování výkresů s EU a vytvoření jednotnosti kreslení výkresů v oboru.
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Stav projektu:Přijatý
Datum zahájení projektu:18. 02. 2008
Datum ukončení projektu:
01. 09. 2008
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Eliška Máchová, Ph.D.
Řešitel
Ing. Josef Pacovský, Ph.D.Spoluřešitel
Řešitel
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.Řešitel