Projekty


Kvalita travního porostu a jeho využití ve výživě přežvýkavců

Garant: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je navrhnou možnosti zlepšení druhové skladby travního porostu přísevem a jeho optimálního využívání. Vyhodnoceny budou možnosti konzervace biomasy z trvalých travních porostů a jejího efektivního využití ve výživě přežvýkavců s ohledem na kvalitu finálního produktu a snížení zátěže životního prostředí.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Identifikace projektu:QH81040
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QH81040
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:31