Projects


Grassland quality and its use in ruminant nutrition

Supervisor: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.


Basic information
   
Workers
   
Results
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cílem projektu je navrhnou možnosti zlepšení druhové skladby travního porostu přísevem a jeho optimálního využívání. Vyhodnoceny budou možnosti konzervace biomasy z trvalých travních porostů a jejího efektivního využití ve výživě přežvýkavců s ohledem na kvalitu finálního produktu a snížení zátěže životního prostředí.
Kind of project:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Department:
Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
Project identification:QH81040
Project identification by CPR or CRRP:QH81040
Project status:
Defended
Project start date :
01. 01. 2008
Project close date:
31. 12. 2011
Number of workers in the project:
4
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
31