Projekty


Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace

Garant: Ing. Břetislav Křižan, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zaměřen na zjištění současného zdravotního stavu česneku soustředěného v kolekci dlouhodenních, vegetativně množených česneků na olomouckém pracovišti VÚRV a ozdravení nejcennější části kolekce od virových chorob. Cílem projektu je optimalizovat metodiku ozdravování česneku a aplikovat ji na 50 domácích genotypů, inovovat kultivační technologie v podmínkách in vitro, optimalizovat kryoprotokol a aplikovat ho na 20 genotypů a získat informace o rozdílu reakce virózního a bezvirózního materiálu na uskladnění v prostředí ultranízkých teplot.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:Zahradnická fakulta
Identifikácia projektu:QH71228
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:QH71228
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4
Počet výsledkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Břetislav Křižan, Ph.D.řešitel
Ing. Martina Vetešková, Ph.D.člen řešitelského týmu
Ing. Hana Saskováčlen řešitelského týmu
Ing. Eva Ondrušiková, CSc.člen řešitelského týmu