Projekty


Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace

Garant: Ing. Břetislav Křižan, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zjištění současného zdravotního stavu česneku soustředěného v kolekci dlouhodenních, vegetativně množených česneků na olomouckém pracovišti VÚRV a ozdravení nejcennější části kolekce od virových chorob. Cílem projektu je optimalizovat metodiku ozdravování česneku a aplikovat ji na 50 domácích genotypů, inovovat kultivační technologie v podmínkách in vitro, optimalizovat kryoprotokol a aplikovat ho na 20 genotypů a získat informace o rozdílu reakce virózního a bezvirózního materiálu na uskladnění v prostředí ultranízkých teplot.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Zahradnická fakulta
Identifikace projektu:
QH71228
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QH71228
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 05. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel
Ing. Martina Vetešková, Ph.D.člen řešitelského týmu
Ing. Hana Saskováčlen řešitelského týmu
Ing. Eva Ondrušiková, CSc.člen řešitelského týmu