Projekty


Vliv různých mikroorganismů a substrátů na výnos a kvalitu hydroponicky pěstovaných okurek

Garant: Mohamed Ewis Abdelaziz, Ph.D., MSc


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt byl součástí doktorského grantu číslo IGA570501/2007 pod názvem "Vliv různých mikroorganismů a substrátů na výnos a kvalitu hydroponicky pěstovaných okurek". Vedoucím projektu bol Doc. Robert Pokluda, z ústavu zelinářství a květinářství. Projekt trval 11 měsíců od ledna do konce listopadu 2007. Práce byla zaměřena na sledovaní výnosů u okurek pěstovaných hydroponicky v hydroponických substrátech obohacených o kulturu baktérií fixující dusík a fosfor. Cílem práce bylo: 1. Zlepšit úrodu okurek pěstovanou na různých substrátech 2. Studium dlouhých a krátkých kultivarových typů okurek a jejich porovnávání vzhledem na různé typy mikroorganizmů a substrátů. 3. Založení metodiky inokulování mikroorganizmů do hydroponického média. 4. Zveřejnění vědeckých výsledků v periodikách, na konferencích a vytvoření spolupráce s jinými řešiteli podobných témat ve světě.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Identifikace projektu:IG570501
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0