Projects


Effect of microorganisms and substrates on cucumber grown in hydroponic system

Supervisor: Mohamed Ewis Abdelaziz, Ph.D., MSc


Basic information      
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt byl součástí doktorského grantu číslo IGA570501/2007 pod názvem "Vliv různých mikroorganismů a substrátů na výnos a kvalitu hydroponicky pěstovaných okurek". Vedoucím projektu bol Doc. Robert Pokluda, z ústavu zelinářství a květinářství. Projekt trval 11 měsíců od ledna do konce listopadu 2007. Práce byla zaměřena na sledovaní výnosů u okurek pěstovaných hydroponicky v hydroponických substrátech obohacených o kulturu baktérií fixující dusík a fosfor. Cílem práce bylo: 1. Zlepšit úrodu okurek pěstovanou na různých substrátech 2. Studium dlouhých a krátkých kultivarových typů okurek a jejich porovnávání vzhledem na různé typy mikroorganizmů a substrátů. 3. Založení metodiky inokulování mikroorganizmů do hydroponického média. 4. Zveřejnění vědeckých výsledků v periodikách, na konferencích a vytvoření spolupráce s jinými řešiteli podobných témat ve světě.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)
Project identification:IG570501
Project status:
Completed
Project start date :01. 01. 2007
Number of workers in the project:
1
Number of official workers in the project:
0