Projekty


Péče o chráněná území přírody

Garant: Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Nový vyučovací předmět. Projekt je zaměřen na studijní předmět Péče o chráněná území přírody (zkratka PCU) se specifikací b) tvorba nového předmětu stávajícího magisterského studijního programu Zahradní a krajinářská architektura (N 41 09 N-ZKA). Těžištěm projektu je doplnění materiálně technického vybavení pracoviště pro praktickou výuku předmětu.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Identifikace projektu:69 F4 b
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
10. 10. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
3


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Péče o chráněná území přírody navazuje.

IdentifikaceNázev projektu
Stav
Garant projektu
bv2009Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) v LVA
Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:
podanýpřijatý
připravovanýřešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazenýzamítnutý
zrušený