Projekty


Péče o chráněná území přírody

Garant: Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Nový vyučovací předmět. Projekt je zaměřen na studijní předmět Péče o chráněná území přírody (zkratka PCU) se specifikací b) tvorba nového předmětu stávajícího magisterského studijního programu Zahradní a krajinářská architektura (N 41 09 N-ZKA). Těžištěm projektu je doplnění materiálně technického vybavení pracoviště pro praktickou výuku předmětu.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Identifikace projektu:69 F4 b
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:10. 10. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:3


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Péče o chráněná území přírody navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
bv2009Bobr evropský (Castor fiber) jako krajinotvorný činitelIng. Vladimír Láznička, Ph.D.
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) v LVAIng. Vladimír Láznička, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený