Projekty


3D model "Mlýnská strouha" - Plzeň

Garant: Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Podklad k dokumentaci o územním řízení - Revitalizace SZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně -- Mlýnská strouha.
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Zahradnická fakulta
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2007
Datum ukončení projektu:
10. 04. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
řešitel


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt 3D model "Mlýnská strouha" - Plzeň (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený