Projekty


Výběr optimální metody izolace DNA fytoplazmy ESFY ve vztahu k použití specifických nebo nespecifických primerů pro diagnostiku ESFY pomocí "nested PCR"

Garant: Ing. Vladimíra Kopřivová, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Problematika karanténního patogena fytoplazmy ESFY je závažným problémem celoevropského rázu, který se taktéž bezprostředně dotýká produkčních, experimentálních i genofondových výsadeb meruněk Zahradnické fakulty. Cílená ochrana proti této fytoplazmě a vektorům je zatím neúčinná, určité možnosti skýtá pouze prevence formou výsadby certifikovaného rozmnožovacího materiálu. Tato skutečnost vyžaduje přesné a účinné metody detekce fytoplazmy v základním rozmnožovacím materiálu ovocných dřevin. Projekt řeší problematiku v nejednotnosti používání metod pro izolaci DNA a specifických a nespecifických primerů pro molekulární detekci fytoplazmy ESFY jak v laboratořích České Republiky tak ve světě.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikácia projektu:IGA
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3
Počet výsledkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Spoluřešitel
Ing. Vladimíra Kopřivová, Ph.D.odpovědný řešitel
prof. Dr. Ing. Boris Krškagarant doktorského projektu