Projekty


Výběr optimální metody izolace DNA fytoplazmy ESFY ve vztahu k použití specifických nebo nespecifických primerů pro diagnostiku ESFY pomocí "nested PCR"

Garant: Ing. Vladimíra Kopřivová, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Problematika karanténního patogena fytoplazmy ESFY je závažným problémem celoevropského rázu, který se taktéž bezprostředně dotýká produkčních, experimentálních i genofondových výsadeb meruněk Zahradnické fakulty. Cílená ochrana proti této fytoplazmě a vektorům je zatím neúčinná, určité možnosti skýtá pouze prevence formou výsadby certifikovaného rozmnožovacího materiálu. Tato skutečnost vyžaduje přesné a účinné metody detekce fytoplazmy v základním rozmnožovacím materiálu ovocných dřevin. Projekt řeší problematiku v nejednotnosti používání metod pro izolaci DNA a specifických a nespecifických primerů pro molekulární detekci fytoplazmy ESFY jak v laboratořích České Republiky tak ve světě.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
IGA
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 05. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Spoluřešitel
Ing. Vladimíra Kopřivová, Ph.D.odpovědný řešitel
prof. Dr. Ing. Boris Krška
garant doktorského projektu