Projekty


Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) v LVA

Garant: Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Studium abundance kormorána velkého na lednických rybnících. Zámecký park Lednice je mimořádným příkladem romantického krajinářského parku. Tento park se nachází v Lednicko-valtického areálu zapsaného na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (1996) a zároveň v biosférické rezervaci Dolní Morava. Park byl spolu s Lednickým zámkem park vyhlášen národní kulturní památkou, zámecký rybník spadá do národní přírodní rezervace Lednické rybníky a je ptačím územím soustavy NATURA 2000. Park představuje významné území pro řadu původních domácích druhů zejména pro hnízdění i zimování vodních ptáků i jako jejich tahová zastávka. Populace zimujících kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo) dosáhla v zimě 2006/7 počtu okolo 500-1000 jedinců. Kormoráni nocovali na Ovčím ostrově celou zimu. V zimě 2007/8 vzrostl počet nocujících kormoránů přibližně k 800-1500 jedinců, ale v důsledku výrazného ochlazení kormoráni zimoviště koncem prosince 2007 opustili. Ptáci seděli v korunách celkem 45 stromů (dubů a lip) ve výšce 20-28 metrů nad zemí. Kormoráni dramaticky a překvapivě mění zimní scenérii parku (barva stromů, zvuky, pohyb).
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
02. 11. 2007
Datum ukončení projektu:
30. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) v LVA (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
69 F4 b
Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazenýzamítnutý
zrušený