ProjektyHelp


Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa

Garant: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Hrozba blížícího se vyčerpání zdrojů ropy způsobuje zvyšující se společenskou poptávku po obnovitelných zdrojích energií. Úplný, nebo částečný přechod na produkci kvalitního palivového dříví může drobným a středním vlastníkům lesů pomoci zvýšit jejich ekonomickou soběstačnost při stávající výměře majetku, saturovat poptávku na trhu s biopalivy a pomoci posílit roli lesního hospodářství v ekonomice státu. Nízký a střední tvar lesa představuje alternativu hospodaření, která tyto cíle může pomoci naplnit. Předkládaný projekt v horizontu pěti let řeší problematiku optimalizace zakládání, pěstování, hospodářské úpravy a ekonomiky nízkého a středního lesa. Předpokládá provedení široké komplexní analýzy historických a současných publikovaných poznatků o uvedených hospodářských tvarech, plánuje založení vzorových objektů včetně dlouhodobě sledovaných zkusných ploch. Cílem projektu je poskytnout vlastníkům lesů, odbornému personálu a rovněž orgánům státní správy lesů fundovaný nástroj pro management, optimalizaci a kontrolu hospodaření nízkého a středního lesa.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Lesnická a dřevařská fakulta
Identifikace projektu:
NAZV QH71161
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QH71161
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 05. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
7
Počet výsledků na projektu:
64

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. Petr Kantor, CSc.řešitel
řešitel
Ing. Michal Servus
řešitel
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
odpovědný řešitel
Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
řešitel
Dr. Ing. JUDr. Martin Florařešitel
Ing. Václav Hurt, Ph.D.řešitel