Projekty


Forest Web

Garant: doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt reaguje na transformační změny v zemědělství a lesnictví probíhající v mnoha Evropských regionech. Překotný nárůst dnešních požadavků kladených rozvíjejícími se technologiemi, nároky na ochranu životního prostředí a konkurencí okolního světa by bez odpovídajícího vzdělávacího systému mohl vést k fatálním jevům. Reagovat je nutno na dramatické změny počasí i klimatu v posledních letech. To nás nutí či bude nutit přicházet v lesnictví s novými řešeními, jak redukovat škody způsobované bouřemi a vichřicemi. Na likvidaci těchto škod nemají některé země dostatek pracovních sil a jsou nuceny hledat pomoc v jiných částech Evropy. Zde se zejména projevil nedostatek informací. Ukázalo se, že je nutná určitá profesní standardizace lesních dělníků. Cílem projektu je vytvořit Evropskou informační síť kterou bude prostřednictvím Internetu poskytována vysoká úroveň vzdělávání bez ohledu na geografickou vzdálenost. Vzniká vysoká poptávka na tuto formu vzdělávání, která by reagovala na mobilitu lesních dělníků a rostoucí potřebu poskytnout nový úhel pohledu na problematiku životního prostředí. V tomto projektu budou spolupracovat vzdělávací instituce ze Švédska, Německa, Belgie, Nizozemska, České republiky, Skotska a Španělska.
Druh projektu:Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Lesnická a dřevařská fakulta
Identifikácia projektu:SE06//B/F/PP-161030
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:14. 02. 2007
Dátum ukončenia projektu:14. 02. 2009
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:2