Projekty


Centrální dohledový systém MZLU v Brně

Garant: Ing. Tomáš Ruprich


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
FR CESNET (Fond rozvoje CESNETu)
Pracoviště:
Ústav pro informační systém (CP)
Stav projektu:Podaný
Datum zahájení projektu:
01. 09. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 08. 2008
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Tomáš Ruprich
hlavní řešitel
Mgr. Petr Dadák
spoluřešitel