Projekty


Ekologické povrchové úpravy

Garant: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:MPO (Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu)
Pracovisko:Lesnická a dřevařská fakulta
Identifikácia projektu:FI-IM4/220
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:FI-IM4/220
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:04. 04. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:22