Projekty


01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracovisko:Ústav informatiky (PEF)
Identifikácia projektu:VZ MSM 6215648904/03/03/01
Stav projektu:Obhájený
Hlavný projekt:03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:204
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10
Počet výsledkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.garant výzkumného záměru
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.koordinátor etapy
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.garant tematického směru
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.garant aktivity
Ing. Jan Turčínek, Ph.D.administrativa
Bc. Ing. Roman Malo, Ph.D.řešitel aktivity
Ing. Hana Netrefová, Ph.D.řešitelka aktivity
Ing. Patrik Serafinovičřešitel aktivity
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.řešitel aktivity
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.řešitelka aktivity