Projekty


Rozvoj výukové laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů ovocných plodin, révy vinné a zelenin

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Předložený projekt významným způsobem rozšiřuje a doplňuje výuku povinných profilových předmětů u vybraných oborů Zahradnické fakulty jako jsou Zahradnictví, Vinohradnictví a vinařství a Jakost rostlinných potravinových zdrojů v presenční i kombinované formě studia. V menším rozsahu může rozšířit výuku v oborech Zahradní a krajinářská architektura a Management zahradních a krajinných úprav. V rámci inovace sylabů bude inovována část praktické výuky v předmětech Ovocnictví II, Ovocnické školkařství, Zelinářství, Skleníková výroba, a Vinohradnictví I. Ročně využije přístrojové vybavení 290 posluchačů při studiu uvedených předmětů v bakalářském a magisterském stupni presenční formy studia.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracovisko:Zahradnická fakulta
Identifikácia projektu:A/a-1020
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:10. 02. 2009
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Odpovědný řešitel
prof. Dr. Ing. Boris Krškaspoluřešitel
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.spoluřešitel