Projekty


Rozvoj výukové laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů ovocných plodin, révy vinné a zelenin

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace   
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Předložený projekt významným způsobem rozšiřuje a doplňuje výuku povinných profilových předmětů u vybraných oborů Zahradnické fakulty jako jsou Zahradnictví, Vinohradnictví a vinařství a Jakost rostlinných potravinových zdrojů v presenční i kombinované formě studia. V menším rozsahu může rozšířit výuku v oborech Zahradní a krajinářská architektura a Management zahradních a krajinných úprav. V rámci inovace sylabů bude inovována část praktické výuky v předmětech Ovocnictví II, Ovocnické školkařství, Zelinářství, Skleníková výroba, a Vinohradnictví I. Ročně využije přístrojové vybavení 290 posluchačů při studiu uvedených předmětů v bakalářském a magisterském stupni presenční formy studia.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Zahradnická fakulta
Identifikace projektu:
A/a-1020
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
10. 02. 2009
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Odpovědný řešitel
spoluřešitel
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.spoluřešitel
spoluřešitel