Projekty


Zjišťování pohybu fyzikálních polí v zabudovaném dřevě v občasně obývaném roubeném domě

Garant: Ing. Lukáš Wondráček


Základní informace
      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je nalezení nejvíce vlhkostí namáhanou část horského roubeného domu a zkoumat zde příčiny a projevy změny vlhkosti zabudovaného dřeva. Nejvíce vlhkostí namáhané části konstrukce roubeného domu jsou místa kde dochází k největším vlhkostním změnám, a nebo kde je dlouhodobě zvýšená vlhkost dřeva. Díky zvýšené vlhkosti je zabudované dřevo lehce napadnutelné dřevokaznými škůdci. Horské roubené chalupy jsou vystaveny extrémním podmínkám. Jelikož domy stojí většinou ve svahu je vždy jedna nebo více roubených stěn, které jsou při svahu, v zimně zavaleny sněhem a v létě jsou tyto místa těžko vysoušená. Vlhkostní namáhání stěn má velký vliv na životnost dřeva a potažmo i celé konstrukce domu. Naším úkolem je zjistit vlhkostní rozdíly, jak moc jsou velké, zda se jim dá předcházet a pokud není možné vlhkostní změny eliminovat, tak navrhnout vhodné ochranné prostředky. Jinými slovy zajistit konstrukční ochranu zabudovaného dřeva a pokud nebude stačit připo jit i chemickou ochranu.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Identifikace projektu:
41/2007
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2007
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Garant
Ing. Lukáš Wondráčekřešitel
Ing. Jiří Bláha, Ph.D.spolupracovník