Projects


Detecting physical fields' movement of inbuilt timber in wooden houses of non-permanent use

Supervisor: Ing. Lukáš Wondráček


Basic information
         


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cílem projektu je nalezení nejvíce vlhkostí namáhanou část horského roubeného domu a zkoumat zde příčiny a projevy změny vlhkosti zabudovaného dřeva. Nejvíce vlhkostí namáhané části konstrukce roubeného domu jsou místa kde dochází k největším vlhkostním změnám, a nebo kde je dlouhodobě zvýšená vlhkost dřeva. Díky zvýšené vlhkosti je zabudované dřevo lehce napadnutelné dřevokaznými škůdci. Horské roubené chalupy jsou vystaveny extrémním podmínkám. Jelikož domy stojí většinou ve svahu je vždy jedna nebo více roubených stěn, které jsou při svahu, v zimně zavaleny sněhem a v létě jsou tyto místa těžko vysoušená. Vlhkostní namáhání stěn má velký vliv na životnost dřeva a potažmo i celé konstrukce domu. Naším úkolem je zjistit vlhkostní rozdíly, jak moc jsou velké, zda se jim dá předcházet a pokud není možné vlhkostní změny eliminovat, tak navrhnout vhodné ochranné prostředky. Jinými slovy zajistit konstrukční ochranu zabudovaného dřeva a pokud nebude stačit připo jit i chemickou ochranu.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Project identification:
41/2007
Project status:In progress
Project start date :
01. 03. 2007
Number of workers in the project:
3
Number of official workers in the project:
3
Number of results in the project:
4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
prof. Dr. Ing. Petr HoráčekGarant
řešitel
Ing. Jiří Bláha, Ph.D.
spolupracovník