ProjektyHelp


Regulace biosyntézy sekundarních metabolitů v buněčné kultuře Schisandra chinensis

Garant: Ing. Helena Vlašínová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Záměrem tohoto projektu je zlepšení biotechnologických metod určených k produkci sekundárních metabolitů s antioxidační aktivitou, lignanů a polyfenolů, rostlinnými buněčnými liniemi in vitro. Hlavním cílem této studie je vliv prekurzorů, elicitorů a adsorbentů na produkci antioxidačních sekundárních metabolitů vybranými liniemi suzpenzních kultur Schisandra chinensis. Bude studován vliv přídavku různých adsorbentů, především polymerních pryskyřic, na uvolnění sekundárních metabolitů z kultivovaných buněk do media, na adsorpci metabolitů, na celkové zvýšení jejich produkce a na možnost kontinuální produkce metabolitů bez destrukce buněk. Společný vliv prekurzorů, elicitorů a adsorbentů bude rovněž studován stejně jako biologická aktivita izolovaných sekundárních metabolitů. Studium obranných mechanismů rostlin, spojených s produkcí sekundárních metabolitů přispěje k optimalizaci kultivačních metod. Cíle projektu Vypracovat metodiku regulace produkce sekundárních metabolitů, především lignanů, buněčnou kulturou Schisandra chinensis. Zvýšit biosyntézu jednotlivých sekundárních metabolitů pomocí vhodných prekursorů a elicitorů s využitím adsorbentů. Studovat vliv metabolitů na živočišné buňky.
Druh projektu:
GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:
Agronomická fakulta
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
GA522/07/0995
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
25. 04. 2007
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
3