ProjektyHelp


Univerzitní informační systém MZLU v Brně

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
Výsledky
   
   


Následující tabulka zobrazuje seznam výsledků přidaných k projektu "Univerzitní informační systém MZLU v Brně".

Publikace
Druh publikace
Odpovědnost
Podrobnosti
Analýza a prognóza využívání UIS na MZLU v Brně
Petříková, Michaela
Analýza a prognóza využívání UIS na MZLU v Brně. Bakalářská práce. Brno: MZLU v Brně, 2004. 48.
závěrečná práce
Analýza a prognóza využívání UIS na MZLU v Brně
Analýza a prognóza využívání UIS na MZLU v Brně. Bakalářská práce. Brno: MZLU v Brně, 2004. 48.
závěrečná práce
Ing. Michaela Petříkováprohlížet
Architektura UIS
Procházka, Tomáš
Architektura UIS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 44--49. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníku
prohlížet
Central account management carried out by LDAP generating
Šorm, Milan -- Dadák, Petr -- Netrefová, Hana
Central account management carried out by LDAP generating. In MAHNIČ, V. -- VILFRAN, B. IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 10th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 2004, s. 503--506. ISBN 961-6209-46-9.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Central network management in the university environment alias Ballad on one university network administrator
Šorm, Milan -- Dadák, Petr -- Netrefová, Hana
Central network management in the university environment alias Ballad on one university network administrator. In EUNIS 2005 -- Leadership and Strategy in a Cyber-Infrastructure World. Proceedings of the 11th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Manchester: University of Manchester, 2005, s. 1--3.
článek ve sborníkuprohlížet
Centrální poštovní systém na MZLU v Brně
Raška, Daniel
Centrální poštovní systém na MZLU v Brně. Bakalářská práce. Brno: PEF MENDELU, 2004. 42.
závěrečná práce
Component boxing model as technology for building portals
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Motyčka, Arnošt
Component boxing model as technology for building portals. In MAHNIČ, V. -- VILFRAN, B. IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 10th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 2004, s. 520--523. ISBN 961-6209-46-9.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.
Datově řízený informační systém
Šorm, Milan
Datově řízený informační systém. In MOTYČKA, A. Sborník příspěvků Informatika XI., Strážnice, 2002. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 51--56. ISBN 80-7302-028-9.
článek ve sborníku
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
dbMan
Šorm, Milan
dbMan. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 65--74. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníku
prohlížet
dbMan -- modulární SQL konzole
Šorm, Milan
dbMan -- modulární SQL konzole. In KASPRZAK, J. -- SOJKA, P. SLT 2002 -- sborník semináře o Linuxu a TeXu. 1. vyd. Brno: Konvoj, CSTUG, CZLUG, 2002, s. 257--264. ISBN 80-7302-043-2.
článek ve sborníku
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Decision support system function level for TPS/OAS based university information system
Šorm, Milan
Decision support system function level for TPS/OAS based university information system. In IMEA 2004. Conference proceedings. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, s. 129--133. ISBN 80-7194-679-6.
článek ve sborníku
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Decision support system function level for TPS/OAS based university information system
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Motyčka, Arnošt
Decision support system function level for TPS/OAS based university information system. In MAHNIČ, V. -- VILFRAN, B. IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 10th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 2004, s. 480--483. ISBN 961-6209-46-9.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 1. svazek -- Všichni uživatelé
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 1. svazek -- Všichni uživatelé.  [online]. 2004. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=4279.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 10. svazek -- Systémový integrátor - báze systému
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 10. svazek -- Systémový integrátor - báze systému.  [online]. 2005. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=7617.
elektronické dokumenty
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 11. svazek -- Osobní management
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 11. svazek -- Osobní management.  [online]. 2005. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=9081.
elektronické dokumenty
Ing. Jitka Šedá
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 13. svazek -- Systémový integrátor - studijní systém
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 13. svazek -- Systémový integrátor - studijní systém.  [online]. 2006. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=15470.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedá
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 2. svazek -- Student
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 2. svazek -- Student.  [online]. 2004. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=3621.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedá
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 3. svazek -- Učitel
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 3. svazek -- Učitel.  [online]. 2004. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=3620.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedá
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 4. svazek -- Věda a výzkum
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 4. svazek -- Věda a výzkum.  [online]. 2005. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=6875.
elektronické dokumenty
prohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 5. svazek -- Studijní referentka
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 5. svazek -- Studijní referentka.  [online]. 2004. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=4860.
elektronické dokumenty
Ing. Jitka Šedá
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 6. svazek -- Přijímací řízení
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 6. svazek -- Přijímací řízení.  [online]. 2005. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=7562.
elektronické dokumenty
Ing. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 7. svazek -- Koleje a menzy
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 7. svazek -- Koleje a menzy.  [online]. 2006. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=10620.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 8. svazek -- Portál vedoucího
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 8. svazek -- Portál vedoucího.  [online]. 2006. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=11813.
elektronické dokumenty
prohlížet
Dokumentace ve stylu Wikipedia
Hauptmannová, Zuzana
Dokumentace ve stylu Wikipedia. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 19--21. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuprohlížet
Dokumentový server
Matuška, Filip
Dokumentový server. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 48--50. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuprohlížet
E-learning as a part of the university information system
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan -- Motyčka, Arnošt
E-learning as a part of the university information system. In IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 9th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Amsterdam: UvA, 2003, s. 157--162. ISBN 90-9017079-0.
článek ve sborníku
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
eLearning, eScience, eAdministration, eUniversity
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana
eLearning, eScience, eAdministration, eUniversity. In DESNOS, J. -- EPELBOIN, Y. EUNIS 2007 -- Innovation for a European Era. Grenoble, Francie: 2007, s. 117.
abstrakt ve sborníku
prohlížet
E-learning jako součást UIS na MZLU v Brně
Šorm, Milan -- Šormová, Hana
E-learning jako součást UIS na MZLU v Brně. In MOTYČKA, A. Informatika XII/2003 - Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, ISBN 80-7302-051-3.
článek ve sborníkuprohlížet
E-learning jakou součást univerzitního informačního systému
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan
E-learning jakou součást univerzitního informačního systému. In SEDLÁČEK, J. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2002. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s. 182--189. ISBN 80-7041-509-6.
článek ve sborníku
Ing. Hana Netrefová, Ph.D.
E-mailový informační systém a jeho možnosti
Stejskal, Lukáš
E-mailový informační systém a jeho možnosti. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 59--64. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníku
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Evidence aplikací a jejich dokumentace
Procházka, Tomáš
Evidence aplikací a jejich dokumentace. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 61--64. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Evidence osob a správa externistů
Klein, Tomáš
Evidence osob a správa externistů. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 7--11. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Klein
Evidence strukturovaných životopisů
Nováková, Kateřina
Evidence strukturovaných životopisů. Bakalářská práce. Brno: PEF MENDELU, 2003. 36.
závěrečná práceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Hardwarové vybavení UIS
Dadák, Petr
Hardwarové vybavení UIS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 12--14. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníku
Hromadné zprávy v UIS
Raška, Daniel
Hromadné zprávy v UIS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 70--73. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuprohlížet
Indexování a dohledávání
Kutín, Aleš
Indexování a dohledávání. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 27--30. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníku
Ing. Aleš Kutín
Integration of content management and workflow tools in university information system
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan -- Motyčka, Arnošt
Integration of content management and workflow tools in university information system. In MAHNIČ, V. -- VILFRAN, B. IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 10th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 2004, s. 341--346. ISBN 961-6209-46-9.
článek ve sborníku
Ing. Hana Netrefová, Ph.D.
Katalog předmětů
Netrefová, Hana
Katalog předmětů. In ŠORM, M. -- RYBIČKA, J. S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému. Brno: MZLU v Brně, 2007, s. 70--73. ISBN 978-80-7375-043-5.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.
Katalog předmětů jako podklad pro tvorbu studijní brožury
Netrefová, Hana
Katalog předmětů jako podklad pro tvorbu studijní brožury. In MOTYČKA, A. Informatika XX/2007. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2007, s. 44--45. ISBN 978-80-7302-134-4.
abstrakt ve sborníku
Ing. Hana Netrefová, Ph.D.
Kolejní administrativa
Omasta, Jan
Kolejní administrativa. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 57--60. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníku
Kvalifikátory a implicitní přidělování
Kutín, Aleš
Kvalifikátory a implicitní přidělování. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 23--29. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Mendel University IS/ICT strategy for 2005--2010
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Motyčka, Arnošt
Mendel University IS/ICT strategy for 2005--2010. In EUNIS 2005 -- Leadership and Strategy in a Cyber-Infrastructure World. Proceedings of the 11th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Manchester: University of Manchester, 2005, s. 1--3.
článek ve sborníku
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Metody personalizace webových informačních systémů
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan
Metody personalizace webových informačních systémů. In ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. Zborník UNINFOS 2003. 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2003, s. 242--245. ISBN 80-8069-241-6.
článek ve sborníkuprohlížet
Metody zavádění volitelných grafických designů v Univerzitním informačním systému
Netrefová, Hana
Metody zavádění volitelných grafických designů v Univerzitním informačním systému. In Firma a konkurenční prostředí 2005 - Sekce 7. IS/IT a konkurenceschopnost podniků. 1. vyd. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2005, s. 43--48. ISBN 80-7302-097-1.
článek ve sborníku
Modulární grafický design informačního systému
Netrefová, Hana -- Rybička, Jiří
Modulární grafický design informačního systému. In Firma a konkurenční prostředí 2003 - Sekce 7. IS/IT a konkurenceschopnost podniků. Brno: MZLU Brno, 2003, s. 110--116. ISBN 80-7157-702-2.
článek ve sborníku
My university portal as a result of personalization process
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan -- Motyčka, Arnošt
My university portal as a result of personalization process. In EUNIS 2005 -- Leadership and Strategy in a Cyber-Infrastructure World. Proceedings of the 11th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Manchester: University of Manchester, 2005, s. 1--4.
článek ve sborníku
Nasazení content management systému v prostředí UIS
Matuška, Filip
Nasazení content management systému v prostředí UIS. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2005. 67.
závěrečná práce
Nástroje pro manažerské řízení vývoje
Netrefová, Hana
Nástroje pro manažerské řízení vývoje. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 51--56. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníku
prohlížet
New point of view at web university information systems design
Šorm, Milan
New point of view at web university information systems design. In PATKÓ, G. -- LEHOCZKY, L. -- KALMÁR, L. 4th International Conference of Ph.D. Students, University of Miskolc, Hungary -- Economics II. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2003, s. 241--246. ISBN 963-661-585-3.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Nové aplikace portálu SIF a OSSA a telefonních seznamů
Netrefová, Hana
Nové aplikace portálu SIF a OSSA a telefonních seznamů. In ŠORM, M. -- ŠEDÁ, J. Univerzitní informační systém III. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 67--73.
článek ve sborníku
Nový pohled na návrh univerzitního informačního systému
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Motyčka, Arnošt
Nový pohled na návrh univerzitního informačního systému. In ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. Zborník UNINFOS 2003. 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2003, s. 278--282. ISBN 80-8069-241-6.
článek ve sborníku
Nový pohled na návrh webového informačního systému
Šorm, Milan
Nový pohled na návrh webového informačního systému. In TOMŠÍK, P. Firma a konkurenční prostředí 2002. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2002, ISBN 80-7302-036-X.
článek ve sborníku
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
PerlFS: zpřístupňujeme informační systém ve filesystému
Šorm, Milan
PerlFS: zpřístupňujeme informační systém ve filesystému. In OLŠÁK, P. SLT 2004 -- sborník semináře o Linuxu a TeXu. 1. vyd. Brno: Konvoj, CSTUG, CZLUG, 2004, s. 149--160. ISBN 80-7302-068-8.
článek ve sborníku
Personalizace univerzitního informačního systému
Netrefová, Hana
Personalizace univerzitního informačního systému. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 40--43. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníku
prohlížet
Personalizace webového informačního systému a její realizace v praxi
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan
Personalizace webového informačního systému a její realizace v praxi. In STÁVKOVÁ, J. Obchod a spotřebitel '07. Brno: Konvoj, 2007, s. 37--38. ISBN 978-80-7302-131-3.
abstrakt ve sborníku
prohlížet
Personalization as a Part of the Web Information Systems
Netrefová, Hana
Personalization as a Part of the Web Information Systems. In PATKÓ, G. -- LEHOCZKY, L. -- KALMÁR, L. 4th International Conference of Ph.D. Students, University of Miskolc, Hungary -- Economics II. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2003, s. 141--146. ISBN 963-661-585-3.
článek ve sborníku
Ing. Hana Netrefová, Ph.D.
Podpora stipendií ve studijní administrativě
Majer, Tomáš
Podpora stipendií ve studijní administrativě. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 43--47. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníku
Portálová aplikace Záznamník učitele
Bartík, Lukáš
Portálová aplikace Záznamník učitele. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2003. 98.
závěrečná práceprohlížet
Portlety, navigace a personalizace UIS
Šorm, Milan
Portlety, navigace a personalizace UIS. In ŠORM, M. -- RYBIČKA, J. S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému. Brno: MZLU v Brně, 2007, s. 117--119. ISBN 978-80-7375-043-5.
článek ve sborníku
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Pracovní role v procesu vývoje webového informačního systému
Šorm, Milan
Pracovní role v procesu vývoje webového informačního systému. In MendelNet 2004 - Sborník z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2004, ISBN 80-7302-088-2.
článek ve sborníku
prohlížet
Praktické použití OLAP v aplikacích WIS
Šorm, Milan
Praktické použití OLAP v aplikacích WIS. In Sborník prací ze 7. mezinárodní vědecké konference doktorandů EDAMBA Nové Zámky. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2004, ISBN 80-225-1882-4.
článek ve sborníku
prohlížet
Praktické užití kvalifikátorů v menzovním systému
Kudlík, Ondřej
Praktické užití kvalifikátorů v menzovním systému. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 17--19. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníku
Principy vytváření stylů pro sazbu výstupů UIS
Rybička, Jiří
Principy vytváření stylů pro sazbu výstupů UIS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 74--78. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Problematika přijímacího řízení v integrovaných informačních systémech
Majer, Tomáš
Problematika přijímacího řízení v integrovaných informačních systémech. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2004. 87.
závěrečná práce
Ing. Tomáš Majer
Problémy se zaváděním studijní agendy v UIS
Šedá, Jitka -- Fajman, Martin
Problémy se zaváděním studijní agendy v UIS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 83--87. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuprohlížet
Profesionální poštovní program mutt
Procházka, Tomáš
Profesionální poštovní program mutt. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 50--55. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníku
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Přihlašování na zkoušky a vypisování termínů
Kudlík, Ondřej
Přihlašování na zkoušky a vypisování termínů. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 22--26. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuprohlížet
Přijímací řízení
Majer, Tomáš
Přijímací řízení. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 30--42. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníku
Přístupové technologie a systémy - přístupový systém MZLU v Brně
Pokorný, Martin
Přístupové technologie a systémy - přístupový systém MZLU v Brně. Bakalářská práce. Brno: PEF MENDELU, 2002. 61.
závěrečná práce
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Realizace studijního systému v UIS
Bartík, Lukáš
Realizace studijního systému v UIS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 5--8. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníku
prohlížet
Research support in university information system at Mendel university in Brno
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Černá, Tereza -- Motyčka, Arnošt
Research support in university information system at Mendel university in Brno. In EUNIS 2005 -- Leadership and Strategy in a Cyber-Infrastructure World. Proceedings of the 11th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Manchester: University of Manchester, 2005, s. 1--4.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Rozšíření Záznamníku učitele o mechanismy zpětné vazby
Klein, Tomáš
Rozšíření Záznamníku učitele o mechanismy zpětné vazby. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2004. 75.
závěrečná práce
Ing. Tomáš Klein
Servisní aplikace přístupového systému
Svobodová, Dana
Servisní aplikace přístupového systému. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 79--82. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Seznamy studentů
Dařena, František
Seznamy studentů. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 15--18. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuprohlížet
Studijní systém UIS MZLU v Brně
Černá, Tereza -- Šorm, Milan
Studijní systém UIS MZLU v Brně. In MOTYČKA, A. Informatika XVI/2005 - Sborník příspěvků. Brno: KONVOJ, 2005, s. 12--14. ISBN 80-7302-083-1.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Studijní systém v Univerzitním informačním systému
Procházka, Tomáš
Studijní systém v Univerzitním informačním systému. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2003.
závěrečná práceprohlížet
Studijní systém z pohledu datamanagementu
Kutín, Aleš
Studijní systém z pohledu datamanagementu. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 31--36. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuIng. Aleš Kutín
Studijní systém z pohledu studenta
Majer, Tomáš
Studijní systém z pohledu studenta. In MOTYČKA, A. Informatika XVI/2005 - Sborník příspěvků. Brno: KONVOJ, 2005, ISBN 80-7302-083-1.
článek ve sborníku
Ing. Tomáš Majerprohlížet
Studijní systém z pohledu systémového integrátora
Šedá, Jitka
Studijní systém z pohledu systémového integrátora. In MOTYČKA, A. Informatika XVI/2005 - Sborník příspěvků. Brno: KONVOJ, 2005, ISBN 80-7302-083-1.
článek ve sborníku
Ing. Jitka Šedá
Studijní systém z pohledu učitele
Klein, Tomáš
Studijní systém z pohledu učitele. In MOTYČKA, A. Informatika XVI/2005 - Sborník příspěvků. Brno: KONVOJ, 2005, ISBN 80-7302-083-1.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kleinprohlížet
Study system supporting administration process of study agenda at a university
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan
Study system supporting administration process of study agenda at a university. In DESNOS, J. -- EPELBOIN, Y. EUNIS 2007 -- Innovation for a European Era. Grenoble, Francie: 2007, s. 51.
abstrakt ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.
Systém časovačů
Pokorný, Martin
Systém časovačů. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2004. 162.
závěrečná práceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Systém jednotné autentizace
Dadák, Petr
Systém jednotné autentizace. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 9--11. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníku
prohlížet
Systém správy verzí CVS
Procházka, Tomáš
Systém správy verzí CVS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 65--69. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému
Šorm, Milan -- Rybička, Jiří
S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému. Brno: MZLU v Brně, 2007. 124 s. ISBN 978-80-7375-043-5.
sborník
prohlížet
S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému I.
Šorm, Milan -- Procházka, Tomáš
S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému I. 23. 4. 2007 - 25. 4. 2007, Velké Karlovice (CZ).
konferenceprohlížet
The theory of web information systems
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana
The theory of web information systems. In IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 9th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Amsterdam: UvA, 2003, s. 319--322. ISBN 90-9017079-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Tiskový subsystém
Přichystal, Jan
Tiskový subsystém. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 56--58. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuprohlížet
University information system as a swiss army knife for managing and integrating their universities
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana
University information system as a swiss army knife for managing and integrating their universities. In DESNOS, J. -- EPELBOIN, Y. EUNIS 2007 -- Innovation for a European Era. Grenoble, Francie: 2007, s. 46.
abstrakt ve sborníku
prohlížet
University information system at Brno MUAF. EUNIS Elite Award of Excellence 2002
Šorm, Milan -- Dařena, František
University information system at Brno MUAF. EUNIS Elite Award of Excellence 2002.  [online]. 2002. URL: http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14212;download=2887.
elektronické dokumentyBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
University Information System Cluster at Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana
University Information System Cluster at Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. In IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 9th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Amsterdam: UvA, 2003, s. 286--288. ISBN 90-9017079-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Univerzitní informační systém
Univerzitní informační systém. Diplomová práce. MZLU v Brně, 2002.
závěrečná práce
prohlížet
Univerzitní informační systém
Šorm, Milan
Univerzitní informační systém. In ŠORM, M. -- RYBIČKA, J. S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému. Brno: MZLU v Brně, 2007, s. 108--116. ISBN 978-80-7375-043-5.
článek ve sborníku
Univerzitní informační systém I.
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Soja, Miroslav a kol.
Univerzitní informační systém I. 23. 10. 2002 - 26. 10. 2002, Lednice (CZ).
konference
Univerzitní informační systém I.
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana
Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003. 74 s. ISBN 80-7302-058-0.
sborník
prohlížet
Univerzitní informační systém II.
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Soja, Miroslav a kol.
Univerzitní informační systém II. 15. 10. 2003 - 18. 10. 2003, Lednice (CZ).
konference
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Univerzitní informační systém II.
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana
Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 98 s. ISBN 80-7302-084-X.
sborníkprohlížet
Univerzitní informační systém III.
Šorm, Milan -- Šedá, Jitka -- Soja, Miroslav a kol.
Univerzitní informační systém III. 20. 10. 2004 - 23. 10. 2004, Lednice (CZ).
konferenceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém III.
Šorm, Milan -- Šedá, Jitka
Univerzitní informační systém III. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005.
sborníkBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Univerzitní informační systém IV.
Šorm, Milan -- Šedá, Jitka a kol.
Univerzitní informační systém IV. 12. 10. 2005 - 25. 10. 2005, Svojanov (CZ).
konferenceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém IV.
Šorm, Milan -- Šedá, Jitka
Univerzitní informační systém IV. Brno: Konvoj, 2006.
sborník
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Univerzitní informační systém MZLU v Brně
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Majer, Tomáš
Univerzitní informační systém MZLU v Brně. In UNINFOS 2006 -- Univerzitné informačné systémy. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s. 108--111. ISBN 80-8050-976-X.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém MZLU v Brně -- postřehy z vývoje
Šorm, Milan -- Dařena, František -- Motyčka, Arnošt
Univerzitní informační systém MZLU v Brně -- postřehy z vývoje. In MATIAŠKO, K. Zborník UNINFOS 2002. 1. vyd. Žilina: Žilinská Univerzita, 2002, s. 113--122. ISBN 80-7100-965-2.
článek ve sborníku
Univerzitní informační systém V.
Šorm, Milan -- Šedá, Jitka a kol.
Univerzitní informační systém V. 18. 10. 2006 - 20. 10. 2006, Svojanov (CZ).
konferenceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém V.
Šorm, Milan -- Šedá, Jitka
Univerzitní informační systém V. Brno: Konvoj, 2007.
sborník
prohlížet
User friendly web information systems
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan
User friendly web information systems. In IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 9th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Amsterdam: UvA, 2003, s. 518--522. ISBN 90-9017079-0.
článek ve sborníku
Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému
Netrefová, Hana
Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému. In MOTYČKA, A. MendelNet 2002/3 -- Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 3. díl -- Sekce financí a informatiky. 1. vyd. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2003, s. 299--303. ISBN 80-7302-048-3.
článek ve sborníku
prohlížet
Uživatelská přívětivost Univerzitního informačního systému
Netrefová, Hana
Uživatelská přívětivost Univerzitního informačního systému. In Firma a konkurenční prostředí 2002 - Sekce 6. IS/IT a konkurenceschopnost podniků. Brno: KONVOJ, s. r. o., 2002, s. 99--104. ISBN 80-7302-036-X.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.
Vypisování termínů
Kudlík, Ondřej
Vypisování termínů. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 20--22. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. Ondřej Kudlíkprohlížet
Vysvědčení a diplomy
Majer, Tomáš
Vysvědčení a diplomy. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 37--39. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníku
Ing. Tomáš Majer
Využití obecné kvalifikace v jádře IS
Využití obecné kvalifikace v jádře IS. Diplomová práce. Brno: MZLU v Brně, 2004. 78.
závěrečná práce
Webové informační systémy
Šorm, Milan
Webové informační systémy. In MendelNet 2003 -- Sborník z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 327--334. ISBN 80-7302-048-3.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Webové informační systémy: od dynamických stránek k portálům
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Motyčka, Arnošt
Webové informační systémy: od dynamických stránek k portálům. In Sborník přednášek z konference Svět informačních systémů. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2004, s. 284--291. ISBN 80-7318-166-5.
článek ve sborníku
Zadávání a kontrola přihlášek
Klein, Tomáš
Zadávání a kontrola přihlášek. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 12--16. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníku
Ing. Tomáš Klein
Zapojení aplikací content managementu a workflow v oblasti univerzitního IS
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan -- Motyčka, Arnošt
Zapojení aplikací content managementu a workflow v oblasti univerzitního IS. In Systémová integrace 2004. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2004, s. 551--557. ISBN 80-245-0701-3.
článek ve sborníkuprohlížet
Změny v přístupu uživatelů při zavádění Univerzitního informačního systému
Šorm, Milan
Změny v přístupu uživatelů při zavádění Univerzitního informačního systému. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 88--98. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.