Projekty


Univerzitní informační systém MZLU v Brně

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Následující tabulka zobrazuje seznam výsledků přidaných k projektu "Univerzitní informační systém MZLU v Brně".

PublikaceDruh publikaceOdpovědnostPodrobnosti
Analýza a prognóza využívání UIS na MZLU v Brně
Analýza a prognóza využívání UIS na MZLU v Brně. Bakalářská práce. Brno: MZLU v Brně, 2004. 48.
závěrečná práceIng. Michaela Petříkováprohlížet
Analýza a prognóza využívání UIS na MZLU v Brně
Petříková, Michaela
Analýza a prognóza využívání UIS na MZLU v Brně. Bakalářská práce. Brno: MZLU v Brně, 2004. 48.
závěrečná práceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Architektura UIS
Procházka, Tomáš
Architektura UIS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 44--49. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Central account management carried out by LDAP generating
Šorm, Milan -- Dadák, Petr -- Netrefová, Hana
Central account management carried out by LDAP generating. In MAHNIČ, V. -- VILFRAN, B. IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 10th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 2004, s. 503--506. ISBN 961-6209-46-9.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Central network management in the university environment alias Ballad on one university network administrator
Šorm, Milan -- Dadák, Petr -- Netrefová, Hana
Central network management in the university environment alias Ballad on one university network administrator. In EUNIS 2005 -- Leadership and Strategy in a Cyber-Infrastructure World. Proceedings of the 11th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Manchester: University of Manchester, 2005, s. 1--3.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Centrální poštovní systém na MZLU v Brně
Raška, Daniel
Centrální poštovní systém na MZLU v Brně. Bakalářská práce. Brno: PEF MENDELU, 2004. 42.
závěrečná práceIng. Daniel Raškaprohlížet
Component boxing model as technology for building portals
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Motyčka, Arnošt
Component boxing model as technology for building portals. In MAHNIČ, V. -- VILFRAN, B. IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 10th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 2004, s. 520--523. ISBN 961-6209-46-9.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Datově řízený informační systém
Šorm, Milan
Datově řízený informační systém. In MOTYČKA, A. Sborník příspěvků Informatika XI., Strážnice, 2002. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 51--56. ISBN 80-7302-028-9.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
dbMan
Šorm, Milan
dbMan. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 65--74. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
dbMan -- modulární SQL konzole
Šorm, Milan
dbMan -- modulární SQL konzole. In KASPRZAK, J. -- SOJKA, P. SLT 2002 -- sborník semináře o Linuxu a TeXu. 1. vyd. Brno: Konvoj, CSTUG, CZLUG, 2002, s. 257--264. ISBN 80-7302-043-2.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Decision support system function level for TPS/OAS based university information system
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Motyčka, Arnošt
Decision support system function level for TPS/OAS based university information system. In MAHNIČ, V. -- VILFRAN, B. IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 10th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 2004, s. 480--483. ISBN 961-6209-46-9.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Decision support system function level for TPS/OAS based university information system
Šorm, Milan
Decision support system function level for TPS/OAS based university information system. In IMEA 2004. Conference proceedings. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, s. 129--133. ISBN 80-7194-679-6.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 1. svazek -- Všichni uživatelé
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 1. svazek -- Všichni uživatelé.  [online]. 2004. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=4279.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 10. svazek -- Systémový integrátor - báze systému
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 10. svazek -- Systémový integrátor - báze systému.  [online]. 2005. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=7617.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 11. svazek -- Osobní management
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 11. svazek -- Osobní management.  [online]. 2005. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=9081.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 13. svazek -- Systémový integrátor - studijní systém
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 13. svazek -- Systémový integrátor - studijní systém.  [online]. 2006. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=15470.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 2. svazek -- Student
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 2. svazek -- Student.  [online]. 2004. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=3621.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 3. svazek -- Učitel
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 3. svazek -- Učitel.  [online]. 2004. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=3620.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 4. svazek -- Věda a výzkum
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 4. svazek -- Věda a výzkum.  [online]. 2005. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=6875.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 5. svazek -- Studijní referentka
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 5. svazek -- Studijní referentka.  [online]. 2004. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=4860.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 6. svazek -- Přijímací řízení
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 6. svazek -- Přijímací řízení.  [online]. 2005. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=7562.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 7. svazek -- Koleje a menzy
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 7. svazek -- Koleje a menzy.  [online]. 2006. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=10620.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 8. svazek -- Portál vedoucího
Šedá, Jitka
Dokumentace Univerzitního informačního systému -- 8. svazek -- Portál vedoucího.  [online]. 2006. URL: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;download=11813.
elektronické dokumentyIng. Jitka Šedáprohlížet
Dokumentace ve stylu Wikipedia
Hauptmannová, Zuzana
Dokumentace ve stylu Wikipedia. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 19--21. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Dokumentový server
Matuška, Filip
Dokumentový server. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 48--50. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
E-learning as a part of the university information system
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan -- Motyčka, Arnošt
E-learning as a part of the university information system. In IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 9th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Amsterdam: UvA, 2003, s. 157--162. ISBN 90-9017079-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
eLearning, eScience, eAdministration, eUniversity
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana
eLearning, eScience, eAdministration, eUniversity. In DESNOS, J. -- EPELBOIN, Y. EUNIS 2007 -- Innovation for a European Era. Grenoble, Francie: 2007, s. 117.
abstrakt ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
E-learning jako součást UIS na MZLU v Brně
Šorm, Milan -- Šormová, Hana
E-learning jako součást UIS na MZLU v Brně. In MOTYČKA, A. Informatika XII/2003 - Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, ISBN 80-7302-051-3.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
E-learning jakou součást univerzitního informačního systému
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan
E-learning jakou součást univerzitního informačního systému. In SEDLÁČEK, J. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2002. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s. 182--189. ISBN 80-7041-509-6.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
E-mailový informační systém a jeho možnosti
Stejskal, Lukáš
E-mailový informační systém a jeho možnosti. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 59--64. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Evidence aplikací a jejich dokumentace
Procházka, Tomáš
Evidence aplikací a jejich dokumentace. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 61--64. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Evidence osob a správa externistů
Klein, Tomáš
Evidence osob a správa externistů. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 7--11. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kleinprohlížet
Evidence strukturovaných životopisů
Nováková, Kateřina
Evidence strukturovaných životopisů. Bakalářská práce. Brno: PEF MENDELU, 2003. 36.
závěrečná práceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Hardwarové vybavení UIS
Dadák, Petr
Hardwarové vybavení UIS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 12--14. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Hromadné zprávy v UIS
Raška, Daniel
Hromadné zprávy v UIS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 70--73. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuIng. Daniel Raškaprohlížet
Indexování a dohledávání
Kutín, Aleš
Indexování a dohledávání. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 27--30. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuIng. Aleš Kutínprohlížet
Integration of content management and workflow tools in university information system
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan -- Motyčka, Arnošt
Integration of content management and workflow tools in university information system. In MAHNIČ, V. -- VILFRAN, B. IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 10th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 2004, s. 341--346. ISBN 961-6209-46-9.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Katalog předmětů
Netrefová, Hana
Katalog předmětů. In ŠORM, M. -- RYBIČKA, J. S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému. Brno: MZLU v Brně, 2007, s. 70--73. ISBN 978-80-7375-043-5.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Katalog předmětů jako podklad pro tvorbu studijní brožury
Netrefová, Hana
Katalog předmětů jako podklad pro tvorbu studijní brožury. In MOTYČKA, A. Informatika XX/2007. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2007, s. 44--45. ISBN 978-80-7302-134-4.
abstrakt ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Kolejní administrativa
Omasta, Jan
Kolejní administrativa. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 57--60. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuIng. Jan Omastaprohlížet
Kvalifikátory a implicitní přidělování
Kutín, Aleš
Kvalifikátory a implicitní přidělování. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 23--29. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Mendel University IS/ICT strategy for 2005--2010
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Motyčka, Arnošt
Mendel University IS/ICT strategy for 2005--2010. In EUNIS 2005 -- Leadership and Strategy in a Cyber-Infrastructure World. Proceedings of the 11th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Manchester: University of Manchester, 2005, s. 1--3.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Metody personalizace webových informačních systémů
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan
Metody personalizace webových informačních systémů. In ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. Zborník UNINFOS 2003. 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2003, s. 242--245. ISBN 80-8069-241-6.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Metody zavádění volitelných grafických designů v Univerzitním informačním systému
Netrefová, Hana
Metody zavádění volitelných grafických designů v Univerzitním informačním systému. In Firma a konkurenční prostředí 2005 - Sekce 7. IS/IT a konkurenceschopnost podniků. 1. vyd. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2005, s. 43--48. ISBN 80-7302-097-1.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Modulární grafický design informačního systému
Netrefová, Hana -- Rybička, Jiří
Modulární grafický design informačního systému. In Firma a konkurenční prostředí 2003 - Sekce 7. IS/IT a konkurenceschopnost podniků. Brno: MZLU Brno, 2003, s. 110--116. ISBN 80-7157-702-2.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
My university portal as a result of personalization process
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan -- Motyčka, Arnošt
My university portal as a result of personalization process. In EUNIS 2005 -- Leadership and Strategy in a Cyber-Infrastructure World. Proceedings of the 11th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Manchester: University of Manchester, 2005, s. 1--4.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Nasazení content management systému v prostředí UIS
Matuška, Filip
Nasazení content management systému v prostředí UIS. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2005. 67.
závěrečná práceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Nástroje pro manažerské řízení vývoje
Netrefová, Hana
Nástroje pro manažerské řízení vývoje. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 51--56. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
New point of view at web university information systems design
Šorm, Milan
New point of view at web university information systems design. In PATKÓ, G. -- LEHOCZKY, L. -- KALMÁR, L. 4th International Conference of Ph.D. Students, University of Miskolc, Hungary -- Economics II. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2003, s. 241--246. ISBN 963-661-585-3.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Nové aplikace portálu SIF a OSSA a telefonních seznamů
Netrefová, Hana
Nové aplikace portálu SIF a OSSA a telefonních seznamů. In ŠORM, M. -- ŠEDÁ, J. Univerzitní informační systém III. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 67--73.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Nový pohled na návrh univerzitního informačního systému
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Motyčka, Arnošt
Nový pohled na návrh univerzitního informačního systému. In ŠEMELÁKOVÁ, Ľ. Zborník UNINFOS 2003. 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2003, s. 278--282. ISBN 80-8069-241-6.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Nový pohled na návrh webového informačního systému
Šorm, Milan
Nový pohled na návrh webového informačního systému. In TOMŠÍK, P. Firma a konkurenční prostředí 2002. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2002, ISBN 80-7302-036-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
PerlFS: zpřístupňujeme informační systém ve filesystému
Šorm, Milan
PerlFS: zpřístupňujeme informační systém ve filesystému. In OLŠÁK, P. SLT 2004 -- sborník semináře o Linuxu a TeXu. 1. vyd. Brno: Konvoj, CSTUG, CZLUG, 2004, s. 149--160. ISBN 80-7302-068-8.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Personalizace univerzitního informačního systému
Netrefová, Hana
Personalizace univerzitního informačního systému. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 40--43. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Personalizace webového informačního systému a její realizace v praxi
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan
Personalizace webového informačního systému a její realizace v praxi. In STÁVKOVÁ, J. Obchod a spotřebitel '07. Brno: Konvoj, 2007, s. 37--38. ISBN 978-80-7302-131-3.
abstrakt ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Personalization as a Part of the Web Information Systems
Netrefová, Hana
Personalization as a Part of the Web Information Systems. In PATKÓ, G. -- LEHOCZKY, L. -- KALMÁR, L. 4th International Conference of Ph.D. Students, University of Miskolc, Hungary -- Economics II. 1. vyd. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2003, s. 141--146. ISBN 963-661-585-3.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Podpora stipendií ve studijní administrativě
Majer, Tomáš
Podpora stipendií ve studijní administrativě. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 43--47. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Majerprohlížet
Portálová aplikace Záznamník učitele
Bartík, Lukáš
Portálová aplikace Záznamník učitele. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2003. 98.
závěrečná práceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Portlety, navigace a personalizace UIS
Šorm, Milan
Portlety, navigace a personalizace UIS. In ŠORM, M. -- RYBIČKA, J. S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému. Brno: MZLU v Brně, 2007, s. 117--119. ISBN 978-80-7375-043-5.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Pracovní role v procesu vývoje webového informačního systému
Šorm, Milan
Pracovní role v procesu vývoje webového informačního systému. In MendelNet 2004 - Sborník z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2004, ISBN 80-7302-088-2.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Praktické použití OLAP v aplikacích WIS
Šorm, Milan
Praktické použití OLAP v aplikacích WIS. In Sborník prací ze 7. mezinárodní vědecké konference doktorandů EDAMBA Nové Zámky. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2004, ISBN 80-225-1882-4.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Praktické užití kvalifikátorů v menzovním systému
Kudlík, Ondřej
Praktické užití kvalifikátorů v menzovním systému. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 17--19. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. Ondřej Kudlíkprohlížet
Principy vytváření stylů pro sazbu výstupů UIS
Rybička, Jiří
Principy vytváření stylů pro sazbu výstupů UIS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 74--78. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Problematika přijímacího řízení v integrovaných informačních systémech
Majer, Tomáš
Problematika přijímacího řízení v integrovaných informačních systémech. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2004. 87.
závěrečná práceIng. Tomáš Majerprohlížet
Problémy se zaváděním studijní agendy v UIS
Šedá, Jitka -- Fajman, Martin
Problémy se zaváděním studijní agendy v UIS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 83--87. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuIng. Jitka Šedáprohlížet
Profesionální poštovní program mutt
Procházka, Tomáš
Profesionální poštovní program mutt. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 50--55. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Přihlašování na zkoušky a vypisování termínů
Kudlík, Ondřej
Přihlašování na zkoušky a vypisování termínů. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 22--26. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuBc. Ondřej Kudlíkprohlížet
Přijímací řízení
Majer, Tomáš
Přijímací řízení. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 30--42. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Majerprohlížet
Přístupové technologie a systémy - přístupový systém MZLU v Brně
Pokorný, Martin
Přístupové technologie a systémy - přístupový systém MZLU v Brně. Bakalářská práce. Brno: PEF MENDELU, 2002. 61.
závěrečná práceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Realizace studijního systému v UIS
Bartík, Lukáš
Realizace studijního systému v UIS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 5--8. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Research support in university information system at Mendel university in Brno
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Černá, Tereza -- Motyčka, Arnošt
Research support in university information system at Mendel university in Brno. In EUNIS 2005 -- Leadership and Strategy in a Cyber-Infrastructure World. Proceedings of the 11th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Manchester: University of Manchester, 2005, s. 1--4.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Rozšíření Záznamníku učitele o mechanismy zpětné vazby
Klein, Tomáš
Rozšíření Záznamníku učitele o mechanismy zpětné vazby. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2004. 75.
závěrečná práceIng. Tomáš Kleinprohlížet
Servisní aplikace přístupového systému
Svobodová, Dana
Servisní aplikace přístupového systému. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 79--82. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Seznamy studentů
Dařena, František
Seznamy studentů. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 15--18. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Studijní systém UIS MZLU v Brně
Černá, Tereza -- Šorm, Milan
Studijní systém UIS MZLU v Brně. In MOTYČKA, A. Informatika XVI/2005 - Sborník příspěvků. Brno: KONVOJ, 2005, s. 12--14. ISBN 80-7302-083-1.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Studijní systém v Univerzitním informačním systému
Procházka, Tomáš
Studijní systém v Univerzitním informačním systému. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2003.
závěrečná práceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Studijní systém z pohledu datamanagementu
Kutín, Aleš
Studijní systém z pohledu datamanagementu. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 31--36. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuIng. Aleš Kutínprohlížet
Studijní systém z pohledu studenta
Majer, Tomáš
Studijní systém z pohledu studenta. In MOTYČKA, A. Informatika XVI/2005 - Sborník příspěvků. Brno: KONVOJ, 2005, ISBN 80-7302-083-1.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Majerprohlížet
Studijní systém z pohledu systémového integrátora
Šedá, Jitka
Studijní systém z pohledu systémového integrátora. In MOTYČKA, A. Informatika XVI/2005 - Sborník příspěvků. Brno: KONVOJ, 2005, ISBN 80-7302-083-1.
článek ve sborníkuIng. Jitka Šedáprohlížet
Studijní systém z pohledu učitele
Klein, Tomáš
Studijní systém z pohledu učitele. In MOTYČKA, A. Informatika XVI/2005 - Sborník příspěvků. Brno: KONVOJ, 2005, ISBN 80-7302-083-1.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kleinprohlížet
Study system supporting administration process of study agenda at a university
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan
Study system supporting administration process of study agenda at a university. In DESNOS, J. -- EPELBOIN, Y. EUNIS 2007 -- Innovation for a European Era. Grenoble, Francie: 2007, s. 51.
abstrakt ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Systém časovačů
Pokorný, Martin
Systém časovačů. Diplomová práce. Brno: PEF MENDELU, 2004. 162.
závěrečná práceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Systém jednotné autentizace
Dadák, Petr
Systém jednotné autentizace. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 9--11. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Systém správy verzí CVS
Procházka, Tomáš
Systém správy verzí CVS. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 65--69. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému
Šorm, Milan -- Rybička, Jiří
S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému. Brno: MZLU v Brně, 2007. 124 s. ISBN 978-80-7375-043-5.
sborníkBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému I.
Šorm, Milan -- Procházka, Tomáš
S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému I. 23. 4. 2007 - 25. 4. 2007, Velké Karlovice (CZ).
konferenceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
The theory of web information systems
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana
The theory of web information systems. In IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 9th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Amsterdam: UvA, 2003, s. 319--322. ISBN 90-9017079-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Tiskový subsystém
Přichystal, Jan
Tiskový subsystém. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 56--58. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
University information system as a swiss army knife for managing and integrating their universities
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana
University information system as a swiss army knife for managing and integrating their universities. In DESNOS, J. -- EPELBOIN, Y. EUNIS 2007 -- Innovation for a European Era. Grenoble, Francie: 2007, s. 46.
abstrakt ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
University information system at Brno MUAF. EUNIS Elite Award of Excellence 2002
Šorm, Milan -- Dařena, František
University information system at Brno MUAF. EUNIS Elite Award of Excellence 2002.  [online]. 2002. URL: http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14212;download=2887.
elektronické dokumentyBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
University Information System Cluster at Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana
University Information System Cluster at Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. In IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 9th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Amsterdam: UvA, 2003, s. 286--288. ISBN 90-9017079-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém
Univerzitní informační systém. Diplomová práce. MZLU v Brně, 2002.
závěrečná práceprohlížet
Univerzitní informační systém
Šorm, Milan
Univerzitní informační systém. In ŠORM, M. -- RYBIČKA, J. S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému. Brno: MZLU v Brně, 2007, s. 108--116. ISBN 978-80-7375-043-5.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém I.
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Soja, Miroslav a kol.
Univerzitní informační systém I. 23. 10. 2002 - 26. 10. 2002, Lednice (CZ).
konferenceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém I.
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana
Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003. 74 s. ISBN 80-7302-058-0.
sborníkBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém II.
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Soja, Miroslav a kol.
Univerzitní informační systém II. 15. 10. 2003 - 18. 10. 2003, Lednice (CZ).
konferenceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém II.
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana
Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 98 s. ISBN 80-7302-084-X.
sborníkBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém III.
Šorm, Milan -- Šedá, Jitka -- Soja, Miroslav a kol.
Univerzitní informační systém III. 20. 10. 2004 - 23. 10. 2004, Lednice (CZ).
konferenceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém III.
Šorm, Milan -- Šedá, Jitka
Univerzitní informační systém III. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005.
sborníkBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém IV.
Šorm, Milan -- Šedá, Jitka
Univerzitní informační systém IV. Brno: Konvoj, 2006.
sborníkBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém IV.
Šorm, Milan -- Šedá, Jitka a kol.
Univerzitní informační systém IV. 12. 10. 2005 - 25. 10. 2005, Svojanov (CZ).
konferenceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém MZLU v Brně
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Majer, Tomáš
Univerzitní informační systém MZLU v Brně. In UNINFOS 2006 -- Univerzitné informačné systémy. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s. 108--111. ISBN 80-8050-976-X.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém MZLU v Brně -- postřehy z vývoje
Šorm, Milan -- Dařena, František -- Motyčka, Arnošt
Univerzitní informační systém MZLU v Brně -- postřehy z vývoje. In MATIAŠKO, K. Zborník UNINFOS 2002. 1. vyd. Žilina: Žilinská Univerzita, 2002, s. 113--122. ISBN 80-7100-965-2.
článek ve sborníkudoc. Ing. František Dařena, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém V.
Šorm, Milan -- Šedá, Jitka
Univerzitní informační systém V. Brno: Konvoj, 2007.
sborníkBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Univerzitní informační systém V.
Šorm, Milan -- Šedá, Jitka a kol.
Univerzitní informační systém V. 18. 10. 2006 - 20. 10. 2006, Svojanov (CZ).
konferenceBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
User friendly web information systems
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan
User friendly web information systems. In IT Innovation in a Changing World. Proceedings of the 9th International Conference of European University Information Systems. 1. vyd. Amsterdam: UvA, 2003, s. 518--522. ISBN 90-9017079-0.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému
Netrefová, Hana
Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému. In MOTYČKA, A. MendelNet 2002/3 -- Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 3. díl -- Sekce financí a informatiky. 1. vyd. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2003, s. 299--303. ISBN 80-7302-048-3.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Uživatelská přívětivost Univerzitního informačního systému
Netrefová, Hana
Uživatelská přívětivost Univerzitního informačního systému. In Firma a konkurenční prostředí 2002 - Sekce 6. IS/IT a konkurenceschopnost podniků. Brno: KONVOJ, s. r. o., 2002, s. 99--104. ISBN 80-7302-036-X.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Vypisování termínů
Kudlík, Ondřej
Vypisování termínů. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 20--22. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. Ondřej Kudlíkprohlížet
Vysvědčení a diplomy
Majer, Tomáš
Vysvědčení a diplomy. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém I. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 37--39. ISBN 80-7302-058-0.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Majerprohlížet
Využití obecné kvalifikace v jádře IS
Využití obecné kvalifikace v jádře IS. Diplomová práce. Brno: MZLU v Brně, 2004. 78.
závěrečná práceIng. Aleš Kutínprohlížet
Webové informační systémy
Šorm, Milan
Webové informační systémy. In MendelNet 2003 -- Sborník z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2003, s. 327--334. ISBN 80-7302-048-3.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Webové informační systémy: od dynamických stránek k portálům
Šorm, Milan -- Netrefová, Hana -- Motyčka, Arnošt
Webové informační systémy: od dynamických stránek k portálům. In Sborník přednášek z konference Svět informačních systémů. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2004, s. 284--291. ISBN 80-7318-166-5.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet
Zadávání a kontrola přihlášek
Klein, Tomáš
Zadávání a kontrola přihlášek. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 12--16. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuIng. Tomáš Kleinprohlížet
Zapojení aplikací content managementu a workflow v oblasti univerzitního IS
Netrefová, Hana -- Šorm, Milan -- Motyčka, Arnošt
Zapojení aplikací content managementu a workflow v oblasti univerzitního IS. In Systémová integrace 2004. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2004, s. 551--557. ISBN 80-245-0701-3.
článek ve sborníkuIng. Hana Netrefová, Ph.D.prohlížet
Změny v přístupu uživatelů při zavádění Univerzitního informačního systému
Šorm, Milan
Změny v přístupu uživatelů při zavádění Univerzitního informačního systému. In ŠORM, M. -- NETREFOVÁ, H. Univerzitní informační systém II. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004, s. 88--98. ISBN 80-7302-084-X.
článek ve sborníkuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.prohlížet