Projekty


Univerzitní informační systém MZLU v Brně

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt, jehož úkolem je převzít myšlenky FIS PEF MZLU v Brně, implementovat je v šíři a hloubce MZLU v Brně a postupně zaujmout místo jako komplexní centrální integrovaný informační systém univerzity.
Druh projektu:Interní (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Pracoviště:Ústav pro informační systém (CP)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:29. 09. 2000
Datum ukončení projektu:30. 09. 2008
Počet pracovníků projektu:42
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:116

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.vedoucí projektu


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Univerzitní informační systém MZLU v Brně navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
Fakultní informační systém PEF MZLU v BrněobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Univerzitní informační systém MZLU v Brně (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
1294/2003 - G5aFormalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizaceobhájenýIng. Hana Netrefová, Ph.D.
220/2005 - 1eRozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního ISobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
65/2002 - II, 33/2003 - 6aIntegrace Univerzitního informačního systému do života univerzityobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
219/2005 - 1eRozšíření centrálního informačního systémuobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
136/2006 - 4a | TR960181Rozvoj IT infrastruktury a služeb univerzityobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
609/2006 - 4a,c | TR960271Integrace eLearningového systému do UISobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
89/2007 - 8b | TR970051/1105Zajištění podpory eScience, eLearning a eAgenda v Univerzitním informačním systémuobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2007 - 8bPříprava Národního registru vysokoškolských kvalifikačních pracízamítnutýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený