Projekty


Univerzitní informační systém MZLU v Brně

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt, jehož úkolem je převzít myšlenky FIS PEF MZLU v Brně, implementovat je v šíři a hloubce MZLU v Brně a postupně zaujmout místo jako komplexní centrální integrovaný informační systém univerzity.
Druh projektu:
Interní (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Pracoviště:Ústav pro informační systém (CP)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
29. 09. 2000
Datum ukončení projektu:30. 09. 2008
Počet pracovníků projektu:39
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1
Počet výsledků na projektu:116

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
vedoucí projektu


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Univerzitní informační systém MZLU v Brně navazuje.

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
Fakultní informační systém PEF MZLU v Brněobhájený


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Univerzitní informační systém MZLU v Brně (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
1294/2003 - G5aFormalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizaceobhájený
220/2005 - 1e
obhájený
65/2002 - II, 33/2003 - 6a
obhájený
219/2005 - 1eRozšíření centrálního informačního systémuobhájený
136/2006 - 4a | TR960181Rozvoj IT infrastruktury a služeb univerzityobhájený
609/2006 - 4a,c | TR960271
Integrace eLearningového systému do UIS
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
89/2007 - 8b | TR970051/1105Zajištění podpory eScience, eLearning a eAgenda v Univerzitním informačním systémuobhájený
2007 - 8bPříprava Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací
zamítnutý
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený