Projekty


Vliv intenzity chovu na nutriční hodnotu kapra obecného se zaměřením na spektrum mastných kyselin

Garant: Ing. Vladimír Kukačka, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt řeší téma ovlivnění jakosti a nutriční hodnoty ryb intenzitou jejich chovu. Za modelový druh byl vybrán kapr obecný jako nejrozšířenější tuzemská konzumní ryba s vysokou úrovní chovu. Naším cílem je stanovit vliv změn technologie chovu na nutriční hodnotu svaloviny kapra. Hlavní pozornost bude věnována změnám složení kapřího masa během kombinovaného chovu (rybník x technická akvakultura x rybník) a vlivu použitého krmiva. Sledovaným ukazatelem jakosti ryb bude množství a spektrum mastných kyselin obsažených ve svalovině, dále pak obsah sušiny, dusíkatých látek, tuků a popelovin v těle ryb. Důležitou součástí projektu bude sledování hydrochemických parametrů chovného prostředí (pH, obsah O2) a produkčních ukazatelů chovu (přírůstek, konverze krmiva, intenzita růstu). Ty budou následně vyhodnoceny z hlediska ekonomické efektivity chovu a jeho dopadu na životní prostředí.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Agronomická fakulta
Identifikace projektu:
9/2007
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2007
Datum ukončení projektu:
30. 01. 2008
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0