Projekty


Optimalizace metodiky detekce virů pomocí RT-PCR

Garant: Ing. Lenka Bláhová, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Tento projekt měl za úkol vytvořit optimální protokol pro detekci rostlinných virů pomocí RT-PCR pro praktickou potřebu výuky. Náplní projektu bylo prozkoumat a zhodnotit různé způsoby RT-PCR detekce a na základě poznatků a zkušeností sestavit protokol pro praktickou výuku. Na základě zhodnocení zkoušených variant byl sestaven protokol pro detekci rostlinných virů pro potřeby praktické výuky. Protokol je k dispozici na veřejném dokumentovém serveru univerzitního informačního systému ve složce 'Zahradnická fakulty' v podsložce 'Mendeleum - ústav genetiky' https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=18475.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Identifikace projektu:
G4 2149/2006
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:
07. 02. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
spoluřešitel
řešitel