Projekty


Optimalizace metodiky detekce virů pomocí RT-PCR

Garant: Ing. Lenka Bláhová, Ph.D.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tento projekt měl za úkol vytvořit optimální protokol pro detekci rostlinných virů pomocí RT-PCR pro praktickou potřebu výuky. Náplní projektu bylo prozkoumat a zhodnotit různé způsoby RT-PCR detekce a na základě poznatků a zkušeností sestavit protokol pro praktickou výuku. Na základě zhodnocení zkoušených variant byl sestaven protokol pro detekci rostlinných virů pro potřeby praktické výuky. Protokol je k dispozici na veřejném dokumentovém serveru univerzitního informačního systému ve složce 'Zahradnická fakulty' v podsložce 'Mendeleum - ústav genetiky' https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=18475.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracovisko:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Identifikácia projektu:
G4 2149/2006
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:
07. 02. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.spoluřešitel
řešitel