ProjektyHelp


Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II

Garant: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
Výsledky   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II
Druh projektu:
GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:Ústav matematiky (LDF)
Identifikace projektu:
GA201/07/0145
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
GA201/07/0145
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.spolupracovník
spoluřešitel
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
spolupracovník


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektuStavGarant projektu
GAP201/10/1032
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales'' III
ukončený
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájenývyřazenývyřazenýzamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený