Projekty


Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II

Garant: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.


Základní informace
   
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II
Druh projektu:GAČR (Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR)
Pracoviště:
Ústav matematiky (LDF)
Identifikace projektu:
GA201/07/0145
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:GA201/07/0145
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.
spolupracovník
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.spoluřešitel
spolupracovník


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
GAP201/10/1032

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený