Projekty


Bobr evropský (Castor fiber) jako krajinotvorný činitel

Garant: Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.


Základní informace      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Monitoring populace bobra evropského v zámeckém parku Lednice a okolí (lednicko-valtický areál), ochrana dřevin proti okusům. Bobr evropský (Castor fiber) byl v jihomoravském regionu vyhuben, ale díky účinné ochraně a repatriačním programům se na jižní Moravu vrátil. Bobří populace v posledních 20 letech v dolní části povodí řeky Dyje postupně roste. Přímo v zámeckém parku obývá svoje teritorium jedna bobří rodina. V blízkém okolí parku v návaznosti na vodní prostředí byly monitorovány další četné pobytové známky bobrů: nory, hrady, hráze, skluzy, stopy, pachové značky, jídelny, ohryzy a pokácené stromy. Bobři mohou ovlivnit kompozici vegetace v parku, neboť kácí vzrostlé stromy. Zvětšování populace druhů, které se projevuje výraznou modifikací ekosystémů, vyvolává značný vědecký zájem.
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Identifikace projektu:bv2009
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
15. 01. 2008
Datum ukončení projektu:30. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
2


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Bobr evropský (Castor fiber) jako krajinotvorný činitel (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
69 F4 b
Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutýzrušený