Projekty


Fakultní informační systém PEF MZLU v Brně

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt na vytvoření webového fakultního informačního systému pro PEF MZLU v Brně.
Druh projektu:Interní (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Pracoviště:Ústav informatiky (PEF)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:20. 10. 1998
Datum ukončení projektu:31. 08. 2002
Počet pracovníků projektu:20
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:12


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Fakultní informační systém PEF MZLU v Brně (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
Univerzitní informační systém MZLU v BrněobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený