Projekty


Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví

Garant: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt řeší rozvoj fyziologické laboratoře pro praktickou výuku profilových disciplín studijních programů Zahradnické technologie, Zahradnické inženýrství a Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě a výuky v oboru Rostlinolékařství Agronomické fakulty v Brně. Prostředky budou využity k pořízení fotosyntetického analyzátoru LCpro+, systému SAP flow k charakterizaci vodního režimu a tensiometrického systému ECH2O ke sledování zásobenosti půdy vodou. Bude inovována část praktické výuky v předmětech Zelinářství, Skleníková výroba, Skleníková výroba pro ZaKA, Školkařství okrasných dřevin, Ovocnictví bc., Ovocnictví mgr., Ovocnictví a vinohradnictví v 6 studijních oborech uvedených studijních programů. Řešitelé pocházejí ze tří odborných ústavů fakulty a díky rozsáhle koncipovanému projektu bude maximalizována efektivnost využití nákladných zařízení v průběhu akademického roku. Ročně využije přístrojové vybavení 240 posluchačů bakalářského a 130 posluchačů navazujícího magisterského studia. Projekt zlepší demonstrační a praktickou výuku studentů v odborných zahradnických disciplínách. Využití jedinečných zařízení umožní názorným způsobem doplnit tematické celky a napomůže posluchačům pochopit a objasnit funkce rostlinného metabolismu ve vztahu k faktorům ovlivňujícím zahradnické technologie. Současně je předpokládáno využití pro diplomové a doktorské práce na uvedených studijních programech a v rámci pořádaných kurzů celoživotního vzdělávání v oblastech ovocnářství nebo školkařství.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav zelinářství a květinářství (ZF), Ústav ovocnictví (ZF), Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Identifikace projektu:
1531/2007
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.odpovědný řešitel
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.spoluřešitel
doc. Dr. Ing. Petr Salašspoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.administrace